BIP.gov.pl

Instrukcja korzystania z BIP

Strona podmiotowa BIP GSSE  jest tworzona zgodnie z następującymi aktami prawnymi:

  1. Ustawa o dostępie do informacji publicznej
  2. Ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego
  3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.

Poruszanie się po stronie podmiotowej BIP umożliwia menu przedmiotowe. Podzielone jest ono na grupy tematyczne. W każdej z grup znajdują się odnośniki do poszczególnych działów. Menu przedmiotowe zawiera informacje między innymi z zakresu działania Stacji i struktury organizacyjnej, informacje z zakresu zamówień publicznych oraz naboru kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska.

Użytkownik strony wybiera określoną informację z menu przedmiotowego. Po kliknięciu na wybrany odnośnik rozwija się właściwa treść strony.

Powrót do strony głównej BIP GSSE możliwy jest poprzez kliknięcie przycisku "powrót" lub na znajdujący się w najwyższej części ekranu pasek graficzny z ikoną BIP. Przejście do strony głównej MRiPS możliwe jest poprzez klikniecie przycisku „powrót” lub na znajdujący się w najwyższej części ekranu pasek z napisem Graniczna Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Elblągu.

Strony Biuletynu wyposażone są w rejestr zmian, który automatycznie zapisuje informacje o zmianach w treści poszczególnych artykułów. Z rejestru  dowiemy się, kto jest autorem informacji, kto  wprowadził informację,  poznamy datę wytworzenia informacji. Po kliknięciu na „pokaż historię zmian” dowiemy się, ile było modyfikacji i kto ich dokonywał.

W Biuletynie, oprócz treści bezpośrednio podanych na stronie, znajdują się również informacje dołączone w postaci plików do pobrania, do których można dotrzeć za pomocą linków. Pliki te zazwyczaj są publikowane w formacie PDF (Portable Document Format) i odczytywane za pomocą ogólnodostępnego programu Adobe Reader. Przy każdym pliku podany jest jego format oraz wielkość, np. .pdf 100 KB, co należy odczytać jako dokument utworzony w formacie .pdf i mający wielkość 100 KB.

 
  do góry strony
wersja do druku
Opublikował: Paweł Grzędzicki
Publikacja dnia: 03.03.2022
Podpisał: Paweł Grzędzicki
Dokument z dnia: 03.03.2022
Dokument oglądany razy: 18820
Graniczna Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Elblągu