BIP.gov.pl
To jest wersja archiwalna z dnia: 13.06.2022, zmieniona z powodu:
update

Informacja dla osób niesłyszących i mających trudności w komunikowaniu się

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, Państwowy Graniczny Inspektor Sanitarny w Elblągu informuje, iż osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, tj. osoby głuche i głucho niewidome, w kontaktach z organami administracji publicznej mają prawo do:

 1. korzystania z pomocy osoby przybranej, tj. osoby, która ułatwi porozumienie z osobą niepełnosprawną i udzielenie jej pomocy w załatwieniu spraw w urzędzie,
 2. usługi pozwalającej na komunikowanie się, udostępnionej przez organ, polegającej na wykorzystaniu środków wspierających komunikowanie się, tj. m.in.:
  • korzystanie z poczty elektronicznej
  • korzystanie ze strony internetowej danej instytucji.
 3. skorzystania z pomocy tłumacza:
  • polskiego języka migowego (PJM),
  • systemu językowo-migowego (SJM)
  • sposobów komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN).

Graniczna Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Elblągu udostępnia ww. osobom następujące formy kontaktu:

Osoby, które chcą skorzystać z pośrednictwa tłumacza zobowiązane są do zgłoszenia tego faktu na co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w GSSE.

Zgłoszenie można przesłać pocztą elektroniczną lub złożyć osobiście w sekretariacie Graniczna Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Elblągu, ul. Gen. Józefa Bema 17, 82-300 Elbląg.

Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

 
  do góry strony
wersja do druku
Opublikował: Paweł Grzędzicki
Publikacja dnia: 13.06.2022
Podpisał: Paweł Grzędzicki
Dokument z dnia: 13.06.2022
Dokument oglądany razy: 27049
Graniczna Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Elblągu